Our Blog

EURO CERT

Získali sme certifikát EURO CERT, ktorý je dokladom, že naša spoločnosť v odbore Projekcia, výskum, vývoj, návrh, výroba a aplikácia najnovších technológií v oblasti priemyselnej automatizácie zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality spĺňajúci požiadavky STN EN ISO 9001:2016