Produktové portfólio

Robotické bunky

  • Manipulačné a meracie plne automatizované bunky

Jednoúčelové zariadenia

  • Montážne pracoviská
  • Mechanické kontrolné zariadenia
  • Montážne prípravky a polohovacie zariadenia

Priemyselné spracovanie obrazu

  • 2D a 3D meracie a kontrolné stanice v kombinácii s vhodným polohovacím systémom , ktoré zabezpečujú bezobslužnú kontrolu výroby